POMIARY PREKWALIFIKACYJNE
ORAZ AUTOMATYZACJA KROSOWANIA

Zapewnimy Ci przewagę nad konkurencją,
dzięki analizie poszczególnych pakietów danych

OFERTA

ePEGASUS to pierwsze na rynku europejskim, tak kompleksowe rozwiązanie dedykowane operatorom telekomunikacyjnym, pozwalające na całkowitą automatyzację podłączania, serwisowania oraz pomiaru świadczonych usług związanych z przesyłaniem danych zarówno głosowych jak i internetowych oraz telewizyjnych.

Nasz produkt wprowadza nowe, unikalne korzyści dla dostawców oraz klientów dzięki możliwości bieżącej weryfikacji poprawności podawanej usługi oraz skrócenia czasu oczekiwania na uzyskanie usługi żądane od operatora.
Dodatkowo nasz produkt może być wykorzystywany we wszystkich branżach, gdzie występują kable miedziane.

URZĄDZENIA

PEGASUS składa się z dwóch urządzeń mogących działać razem i osobno.

Głowica Pomiarowa
służy do prekwalifikacji kabli miedzianych, lokalizacji przekrosowania w miejscach dystrybucji usług telekomunikacyjnych, pomiaru długości kabla oraz parametrów wąskiego pasma.

Matryca komutacyjna
służy do automatyzacji kreowania połączeń (krosowanie) w punktach dystrybucji usług telekomunikacyjnych (np. szafach kablowych, MDF) w oparciu o układy optoelektroniczne.

SYSTEM

System do Zarządzania Pegasus - Wspólne zastosowanie obu urządzeń w jednym systemie umożliwia z pozycji komputera – osobie uprawnionej – dokonania sprawdzenia możliwości uruchomienia usługi, zdalne uruchomienie usługi, jak również w wypadku awarii natychmiastowe wykrycie awarii, przełączenie usługi na inny port, wykrycie lub wykrycie i naprawę awarii.

Pegasus wykonuje pomiary na podstawie analizy poszczególnych pakietów (konkurencja zwykle bazuje na badaniu czasu przesyłania plików) oraz wykonuje pomiar kompletu parametrów jakościowych (konkurencja oferuje węższy zakres parametrów, np. nie mierzy wskaźnika Jitter i utraty pakietów).

Poza dostawcami usług TK narzędzie to skierowane jest do wszystkich stron uczestniczących w procesie udostępniania szerokopasmowego internetu. Zarówno tych kontrolujących i monitorujących rynek jak i tworzących e-usługi.

System ePEGASUS tworzą:

 • Referencyjne Stacje Pomiarowe RSP
 • Sondy Pomiarowe SP
 • Serwery Testowe ST
 • Główny Serwer Narzędzia GSN
 • dedykowane tym urządzeniom aplikacje

PARAMETRY

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, wielkość urządzenia została diametralnie zmniejszona.
W ZP-3 zastosowano czytelny wyświetlacz dotykowy LCD, umożliwiając łatwą i intuicyjną obsługę urządzenia poprzez proste kliknięcia wybranych komend.
Sam proces pomiarowy jest zautomatyzowany, dzięki czemu nie wymaga ciągłej kontroli operatora.

 • pomiar napięć stałych w zakresie +/- 400V
 • pomiar napięć zmiennych (RMS) do 250V oraz częstotliwości do 30MHz
 • pomiar reflektometryczny TDR z analizą w dziedzinie częstotliwości umożliwiający pomiar w zakresie 30 do 10.000 m
 • pomiar odpowiedzi impulsowej FR do 30MHz na odcinku 100-5.000 m
 • pomiar niezrównoważenia wzdłużnego LCL od 1kHz do 30MHz
 • pomiar gęstości szumów PSD od 1kHz do 30MHz
 • pomiar rezystancji do 999MΩ
 • pomiar pojemności od 200pF do 10μF

KONTAKT

 • Agnieszka Brzezina
  Dyrektor Sektora Administracji Publicznej
 • O&S Computer-Soft Sp. z o.o.
  ul. Unii Europejskiej 6
  41-922 Radzionków
 • +48 602 170 823
 • a.brzezina@oands.com.pl